Ct-sl-1 Ct-sl-2 Ct-sl-3 Ct-sl-4
 
 
 
 
 

Z kart historii…

Szkolnictwo w Krysku do 1965r.

Ważną rolę w życiu parafii odgrywały szkoły parafialne i klasztorne, których zadaniem było wychowywanie młodzieży w duchu religijnym, a w okresie późniejszym przygotowanie do zajęć praktycznych. Prawdopodobnie w parafii Krysk także zorganizowano placówkę oświatową dla dzieci chłopskich, zwłaszcza w okresie zimowym.

W początkach XX wieku istniała na terenie Kryska czteroklasowa szkoła podstawowa. Zajęcia prowadziła jedna nauczycielka, która prawdopodobnie pod względem materialnym wspierana była przez dziedzica, w tym czasie był to Wiesław Racięcki, gdyż jak pamiętali uczniowie „nauczycielce przynosili obiady ze dworu”. Budynek szkolny stanowił nieistniejący już czworak dworski.

W 1940r. pałac dworski opuścili jego prawowici właściciele- państwo Dąbrowscy. W okresie okupacji hitlerowskiej budynek zajmowali Niemcy. Wiosną 1945r. miejscowy organista Chonchera „sprowadził” do Kryska Stanisława Piotrowskiego  i zaproponował mu nauczanie młodzieży. Na zebraniu ogółu mieszkańców Kryska ustalono, że szkoła będzie się mieścić w pałacu podworskim, a nauczyciela utrzymywać będą mieszkańcy. Lokal nie był wyposażony w niezbędny sprzęt szkolny. Chłopi samodzielnie wykonali ławki i inne przedmioty niezbędne w izbie lekcyjnej. Tak powstała szkoła powszechna o programie nauczania czterech klas podstawowych. Rozpoczęła swą działalność 27 sierpnia 1945r. Była to filia szkoły w Naruszewie. Początkowo nauczano młodzież i dorosłych.

Stanisław Piotrowski nauczał przez 2 lata, tyle samo pracowała S. Ruszczakowa, S. Piotrowska i E. Lesiak. Do 1955r. funkcję kierownika pełniła J. Różycka. W latach 1955-1960 Danuta Domańska. Od 1960 do 1965r. kierownikiem był Dionizy Jaskólski.

 
 
 
 
 
 
 
 

Historia szkoły w Krysku w latach 1965- 2010

Dzień 29 sierpnia 1965 r. był dniem doniosłym i uroczystym dla mieszkańców Kryska. W tym dniu w obecności władz państwowych i licznie zgromadzonych mieszkańców z okolicznych wsi, został przekazany społeczeństwu nowy budynek szkolny. Spełniły się marzenia całych pokoleń mieszkańców wsi o szkole z prawdziwego zdarzenia. Była to szkoła jak wiele innych z okresu akcji Władysława Gomułki - „Tysiąc szkół na Tysiąclecie”.

Budynek szkolny lśnił bielą ścian, połyskiwał taflami szyb, sprawiał imponujące wrażenie. Posiadał 6 sal lekcyjnych, salę rekreacyjną i świetlicę, wyposażony  w centralne ogrzewanie, kanalizację i bieżącą wodę. Obok szkoły wybudowano dom dla nauczycieli i budynek gospodarczy. Prace budowlane były przeprowadzane przez przedsiębiorstwo Budowy Osiedli Robotniczych w Ciechanowie.

Rok szkolny 1965/1966 przyniósł też nową organizację szkoły. Pracę w  7-letniej szkole podstawowej podjęli: Stanisław Szeski – kierownik, Danuta Domańska, Wacława Dutkiewicz, Alina Szeska, Władysława Wronka, Helena Podgórska – nauczycielka w filii w Rąbieży. Naukę podjęło 155 uczniów.

Lata 1965-1967 to czas podnoszenia poziomu oświaty i zagospodarowywania szkoły: zaopatrzenie w pomoce, organizacja boiska, które przy pomocy rodziców udało się teren ogrodzić siatką. Rok szkolny 1970/71 przynosi zmiany. Naukę rozpoczyna mniejsza liczba uczniów ze względu na usamodzielnienie się dotychczasowej filii w Rąbieży. Od 1-go listopada 1970 r. funkcję kierownika szkoły Wydział Oświaty i Kultury w Płońsku przekazał Alinie Szeskiej.

W roku szkolnym 1972/73 rozpoczęto realizację reformy oświaty. Realizowano program 8-letniej szkoły podstawowej. W „nowej” szkole pracowało 5 nauczycieli, istniały klasy łączone ( III i IV, V i VI ). Rok szkolny 1973/74 przyniósł zmiany kadrowe. Dyrektorem szkoły został Ireneusz Kostrzewa, pełniący tę funkcję do 1975r. i ponownie w latach 1982-1994.

W 1975r. otoczenie szkoły zmieniło swój wygląd i nabrało funkcjonalnego charakteru. Budowa drogi asfaltowej w Krysku przyniosła korzyści w postaci drogi dojazdowej do budynku szkolnego. W latach 1975-1982 obowiązki dyrektora szkoły pełniła Maria Kostrzewa.

Wiosna 1984r. przyniosła zmiany w wyglądzie szkoły – wykonano elewację budynku. W roku szkolnym 1985/86 zwiększyła się liczba uczniów szkoły wynikająca z obniżenia organizacji dotychczasowej filii w Postróżu.

W 1986r. filia została ostatecznie rozwiązana. W 1994r. obowiązki dyrektora przejął Maciej Adamuszewski. W latach 1996-2000 budynek przeszedł kolejne remonty: elewacja budynku, wymiana instalacji grzewczej, remonty łazienek, wymiana okien. Szkoła zyskała także nowe boisko.

Rok szkolny 1999/2000 przyniósł kolejną reformę oświaty. Staliśmy się 6-letnią szkołą podstawową. Dobrze przygotowana kadra nauczycielska rozpoczęła realizację nowych programów nauczania i przygotowania młodzieży do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego.

Rok 2004 przynosi zmiany na stanowisku kierowniczym. Dyrektorem szkoły zostaje Marzanna Szacherska. W 2007r. obowiązki dyrektora przejęła Elżbieta Marciniak. W 2013 roku obowiązki dyrektora szkoły zostały powierzone pani Bożenie Makowskiej.

W chwili obecnej w Szkole Podstawowej w Krysku zatrudnionych jest 12 nauczycieli i 5 pracowników niepedagogicznych.

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Avero we współpracy z  Software & Service.