Ct-sl-1 Ct-sl-2 Ct-sl-3 Ct-sl-4
 
 
 
 
 

 

Nauczany przedmiot

Imię i nazwisko

Dyrektor

 mgr Bożena Makowska

Matematyka,informatyka, wychowawca kl VI

mgr Anita Wiśniewska

Przyroda, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl I

mgr Bożena Grzelak

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl II

mgr Beata Szymańska

Język angielski, wychowawca kl VIII

lic. Magdalena Grzymała

Zajęcia techniczne

mgr Paweł Ryglewicz

Język polski, historia, plastyka wychowawca kl VII

mgr Irena Anowska

Wychowanie przedszkolne, informatyka

mgr Agnieszka Ciak

Język polski, biblioteka

mgr Martyna Felczak

Wychowanie fizyczne, religia, świetlica, wychowawca kl IV

mgr Beata Woźniak

Religia kl VII, VIII

Ks.  Jan Kaźmierczak

Muzyka, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Dorota Łukasiewicz

Nauczyciel wspomagający, zaj. rewalidacyjne

mgr Katarzyna Gizińska

Fizyka

mgr Edyta Wierzbicka

Nauczyciel wspomagający

mgr Paulina Krupińska,

mgr Natalia Konczewska

Biologia, Geografia

mgr Aneta Ulicka

Chemia

mgr Marta Fabczak

Język rosyjski

mgr Maria Jolanta Brulińska

Pedagog

mgr Katarzyna Oroń

Wychowawca świetlicy

mgr Sandra Żółtowska

Wiedza o społeczeństwie

mgr Urszula Żochowska

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Dariusz Kostrzewa

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Avero we współpracy z  Software & Service.