Ct-sl-1 Ct-sl-2 Ct-sl-3 Ct-sl-4
 
 
 
 
 

WIZYTA W SCHRONISKU

 

W marcu 2017r. w naszej szkole zorganizowana została zbiórka karmy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce żywności. Organizatorem
i koordynatorem akcji była pani Magdalena Grzymała, która zbiórkę prowadziła wraz
z Samorządem Uczniowskim. Cieszymy się, że tak wielu uczniów z klas 0–V wzięło udział w naszej akcji i że los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny uczniom naszej szkoły. Zebraliśmy prawie300 kg karmy! Serdecznie dziękujemy!

Zbiórka karmy przedstawia się następująco:

oddział przedszkolny –137,935 kg

klasa I –1,58 kg

klasa II –11,115 kg

klasa III –14,665 kg

klasa IV –42,24 kg

klasa V –84,83 kg

Najwięcej karmy zebrały dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy V i to właśnie oni wybrali się 19 czerwca do schroniska zawieźć dary. Po terenie schroniska oprowadziła nas pani kierownik, pokazując, w jakich warunkach żyją zwierzęta. W schronisku obecnie przebywa ponad 300 psów, z których każdy ma swoją - najczęściej smutną historię.

Mamy nadzieję, że to nie ostatnia taka akcja i będziemy mogli co rok wspomagać zwierzęta w miarę naszych możliwości.

Akcja ta doszła do skutku dzięki wrażliwości dzieci i ich rodziców, dlatego wszystkim serdecznie DZIĘKUJEMY!!!

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Avero we współpracy z  Software & Service.