Ct-sl-1 Ct-sl-2 Ct-sl-3 Ct-sl-4
 
 
 
 
 

 Harmonogram imprez i uroczystości 2018/2019

Lp.

Wydarzenie

Termin

Odpowiedzialni

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

4.09.2018r.

Wychowawcy

2.

Ogólnopolski Dzień Drugiego Śniadania

12.09.2018r.

Wychowawcy

3.

Międzynarodowy Dzień Kropki

15.09.2018r.

Samorząd Uczniowski

4.

Sprzątanie świata

21.09.2018

n-le przyrody

5.

Europejski Dzień Języków Obcych

26.09.2018

n-le jęz. obcych

6.

Szkolne Święto Matematyki – Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

28.09.2008

n-le matematyki

7.

Dzień Chłopaka

30.09.2018

SU, wychowawcy

8.

Święto owoców i warzyw

1-5.10.2018

wychowawcy

9.

Ślubowanie klasy I

19.10.2018

Wychowawca kl. I

10.

Dzień Edukacji Narodowej – apel

12.10.2018

Katarzyna Gizińska

Sandra Żółtowska

11.

Dzień Papieski

16.10.2018

n-le religii

12.

Halloween

31.10.2018

n-le języka angielskiego

13.

Narodowe Święto Niepodległości – uroczysty apel

11.11.2018

Irena Anowska

14.

Światowy Dzień Życzliwości

21.11.2018

Samorząd Uczniowski

15.

Dzień Pluszowego Misia

25.11.2018

SU, wychowawcy

16.

Andrzejki

29.11.2018

Samorząd Uczniowski

17.

Mikołajki klasowe

06.12.2018

wychowawcy

18.

Jasełka - apel

20.12.2018

n-le religii, muzyki

19.

Dzień Babci i Dziadka - apel

21.01.2019

Wychowawcy

klas 0-III

20.

Choinka szkolna

25.01.2019

Rada Rodziców

21.

Światowy Dzień Bezpiecznego Internetu

08.02.2019

n-l informatyki

22.

Walentynki

14.02.2019

Samorząd Uczniowski

23.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21.02.2019

n-le jęz. polskiego

24.

Zabawa karnawałowa

05.03.2019

Samorząd Uczniowski

25.

Dzień kobiet

08.03.2019

Samorząd Uczniowski, wychowawcy

26.

Dzień Świętego Patryka

17.03.2019

n-l jęz. angielskiego

27.

Światowy Dzień Zespołu Downa

21.03.2019

n-le wspomagający

28.

Pierwszy Dzień Wiosny

21.03.2019

Wychowawcy, Rada Rodziców

29.

Dzień wiedzy o autyzmie

02.04.2019

n-le wspomagający

30.

Dzień Ziemi

22.04.2019

n-le przyrody i biologii

31.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23.04.2019

n-l bibliotekarz

32.

Święto Konstytucji 3 Maja - apel

03.05.2019

Martyna Felczak

Anita Wiśniewska

33.

Tydzień Brytyjski

maj

n-l jęz. angielskiego

34.

Dzień Maty i Taty - apel

26.05.2019

Wychowawcy

 kl. 0-III

35.

Dzień Dziecka- Dzień Sportu

01.06.2019

Wychowawcy, Rada Rodziców, n-le wychowania fizycznego

36.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19.06.2019

Wychowawca kl. VIII, SU

 Harmonogram zebrań z rodzicami 2018/2019

Rodzaj zebrania

Termin

Zebranie ogólne oraz z wychowawcami

(zapoznanie ze zmianami w statucie, programie wychowawczo – profilaktycznym, z zasadami oceniania, z planem wychowawcy klasowego, wybory do Rady Rodziców)

26.09.2018r.

Zebrania wychowawców klas z rodzicami

24.10.2018r.,

07.11.2018r.

09.01.2019r.,

14.02.2019r. (podsumowanie I półrocza)

27.03.2019r.

29.05.2019r.

Zebrania dyrektora z radą rodziców

26.09.2018r.

10.10.2018r.,

03.12.2018r.

03.04.2019r.,

13.06.2019r.


1)      Początek roku szkolnego –  3 września 2018 r.,                      Kalendarz roku szkolnego:

2)      Zimowa przerwa świąteczna – 23 -31 grudnia 2018 r.,

3)      Ferie zimowe –28 stycznia – 10 lutego 2019 r.,                                                                          

4)      Wiosenna przerwa świąteczna – 18 – 23 kwietnia 2019 r.,

5)      Zakończenie roku szkolnego – 19/21 czerwca 2019 r.;

Dni ustawowo wolne od pracy:

1)      Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018 r.,

2)      Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2018 r.,

3)      Nowy Rok – 1 stycznia 2019 r.,

4)      Trzech Króli – 6 stycznia 2019 r.,

5)      Święto Pracy – 1 maja 2019 r.,

6)      Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2019 r.,

7)      Boże Ciało – 20 czerwca 2019 r.;

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

1)      2 listopada2018r.                                                                                                                          2)      2 maja 2019 r.

3)      21 marca 2019 r.

4)      12, 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Avero we współpracy z  Software & Service.