Ct-sl-1 Ct-sl-2 Ct-sl-3 Ct-sl-4
 
 
 
 
 

 

ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW  OBOWIĄZUJĄCYCH  W  ROKU  SZKOLNYM  2015/2016 W  SZKOLE                      PODSTAWOWEJ  W  KRYSKU

 

KLASA  IV

Uczniowie otrzymają podręczniki bezpłatnie. Należy zakupić tylko podręcznik do religii. 

Lp.

Przedmiot

Tytuł i autor podręcznika

Tytuł i autor ćwiczeń

Wydawnictwo

Nr w wykazie MEN

 

1.

Język polski

+

Ćwiczenia

Między nami”

A. Łuczak,

B. Murdzek

Między nami”    zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2  wersja A – A. Łuczak, B. Murdzek

GWO

445/1/2012/2015

2.

Historia

Wczoraj i dziś”  podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy czwartej szkoły podstawowej. G. Wojciechowski

 

NOWA  ERA

443/2012/2015

3.

Język angielski

+

ćwiczenia

Discover English Starter” + ćwiczenia        Judy Boyle

 

PEARSON

 

4.

Przyroda

Na tropach przyrody” M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski

 

 

NOWA  ERA

554/1/2012/2014

5.

Matematyka

+

ćwiczenia

Matematyka z kluczem

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

Matematyka z kluczem

Cz. 1 i 2

NOWA ERA

Cz.1 

157/1/201/z1/2014

Cz. 2

157/1/2012/z2/2014

6.

Zajęcia techniczne

Jak to działa

L. Łabecki

M. Łabecka

 

NOWA  ERA

295/2010/2014

7.

Zajęcia komputerowe

Lubię to ! „ M. Kęska

 

NOWA  ERA

729/1/2015

8.

Plastyka

Do dzieła”

J. Lukas

K. Onak

 

 

NOWA  ERA

326/1/2011/2015

 

 

9.

Muzyka

Lekcja muzyki” M. Gromek, G. Kilbach

 

NOWA  ERA

589/1/2012

10.

Religia

Wierzę w Boga Ojca” podręcznik + ćwiczenia

 

 

 

 

ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW  OBOWIĄZUJĄCYCH  W  ROKU  SZKOLNYM  2015/2016 W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  KRYSKU

 

KLASA  V

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł i autor podręcznika

Tytuł i autor ćwiczeń

Wydawnictwo

Nr w wykazie MEN

 

1.

Język polski

+

Ćwiczenia

Między nami”

A. Łuczak,

B. Murdzek

Między nami”     zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2    A. Łuczak, B. Murdzek

GWO

445/2/2013

2.

Historia

Wczoraj i dziś”  Historia i społeczeństwo 5. G. Wojciechowski

Ćwiczenie

NOWA  ERA

443/2/2013

3.

Język angielski

+

ćwiczenia

Discover English 1”   + ćwiczenia

I. Henra

J. Wildman

               

 

PEARSON

402/2/2011

4.

Przyroda

Na tropach przyrody” M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski

 

Na tropach przyrody” zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

NOWA  ERA

554/2/2013

5.

Matematyka

+

ćwiczenia

Matematyka z kluczem 5cz.1 i 2

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

 

Matematyka z kluczem

Cz. 1 i 2

NOWA ERA

Cz.1 

157/2/2012/z1

Cz. 2

157/2/2012/z2

6.

Zajęcia techniczne

Jak to działapodręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6

L. Łabecki

M. Łabecka

 

NOWA  ERA

295/2010/2014

7.

Zajęcia komputerowe

Informatyka Europejczyka” kl. 5

D. Kiałka

K. Kiałka

 

HELION

396/2/2011

8.

Plastyka

Na ścieżkach wyobraźni 5” Podręcznik do plastyki dla szkoły podstawowej.

K. Łapot-Dzierwa,

R. Małoszowski

M. Śmigła

 

 

WSiP

550/2/2013

 

 

9.

Muzyka

Lekcja muzyki” dla klasy V szkoły podstawowej. M. Gromek, G. Kilbach

Zeszyt ćwiczeń –

„ Muzyka 5” M. Gromek

NOWA  ERA

589/2/2013

10.

Religia

Obdarowani przez Boga” podręcznik + ćwiczenia

 

WAM

AZ-22-01/1-1

 

                 ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW  OBOWIĄZUJĄCYCH  W  ROKU  SZKOLNYM  2015/2016 W  SZKOLE                  PODSTAWOWEJ  W  KRYSKU

 

KLASA  VI

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł i autor podręcznika

Tytuł i autor ćwiczeń

Wydawnictwo

Nr w wykazie MEN

 

1.

Język polski

+

Ćwiczenia

Między nami” Język polski 6

A. Łuczak,

B. Murdzek

Między nami”    ćwiczenia cz. 1 i 2    . A. Łuczak, B. Murdzek

GWO

445/3/2014

2.

Historia

Wczoraj i dziś” Historia i społeczeństwo 6 - G. Wojciechowski

Ćwiczenia cz. 1 i 2

NOWA  ERA

443/3/2014

3.

Język angielski

+

ćwiczenia

Discovery English 2” + zeszyt ćwiczeń  J. Wildman, I. Heam

 

PEARSON

402/3/2011

4.

Przyroda

Na tropach przyrody” M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski

 

„ Na tropach przyrody” cz. 1 i 2 M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski

 

NOWA  ERA

554/3/2013

5.

Matematyka

+

ćwiczenia

Matematyka z kluczem 6”

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

Matematyka z kluczem

Cz. 1 i 2

NOWA ERA

157/4/2011

6.

Zajęcia techniczne

Jak to działa” Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6

L. Łabecki

M. Łabecka

 

NOWA  ERA

295/2010

7.

Zajęcia komputerowe

Informatyka Europejczyka kl. 6” D. Kiałka, K. Kiałka

 

HELION

396/3/2011

8.

Plastyka

Na ścieżkach wyobraźni 6” Podręcznik do plastyki dla szkoły podstawowej

K. Łapot – Dzierwa

R. Małoszowski

M. Śmigla

 

 

WSiP

326/1/2011/2015

 

 

9.

Muzyka

Lekcja muzyki” Podręcznik do muzyki dla klasy VI szkoły podstawowej. M. Gromek, G. Kilbach

 

 

NOWA  ERA

589/3/2014

10.

Religia

Przemienieni przez Boga” podręcznik + zeszyt ćwiczeń Ks. Z. Marek

 

WAM

AZ-23-1/1-1

       

 

            ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW  OBOWIĄZUJĄCYCH  W  ROKU  SZKOLNYM  2015/2016

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  KRYSKU

 

KLASA I

 Uczniowie otrzymają podreczniki bezpłatnie. Należy zakupić tylko podręcznik do religii.

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

 

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Nasz elementarz” cz. 1 - 4

M. Lorek

L. Wollman

MEN

 

2.

Edukacja wczesnoszkolna

Ćwiczenia z pomysłem

Cz. 1-4 dostosowane do podręcznika MEN dla szkoły podstawowej

 

J. Brzózka

A. Jasiocha

WSiP

 

3.

Język angielski

Super Sparks 1 podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

M. Szpotowicz

M. Szulc-Kurpaska

Oxford

638/1/2013/2015

4.

Religia 

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

Ks. A. Krasiński

Wydział Katechetyczny Diecezji Płockiej

PL-11-01/10-PL-1/12

                                                                                                                                         

 

          ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW  OBOWIĄZUJĄCYCH  W  ROKU  SZKOLNYM  2015/2016

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  KRYSKU

 

KLASA  II

Uczniowie otrzymają podręczniki bezpłatnie. Należy zakupić tylko podręcznik do religii.

Lp.

Przedmiot

Tytuł  podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Nasza szkoła” podręcznik zintegrowany cz. 1 – 4

Elementarz do edukacji  matematycznej cz. 1 – 4.

M. Lorek

M. Zatorska

MEN

 

2.

Edukacja wczesnoszkolna

Ćwiczenia z pomysłem” cz. 1 – 4

Ćwiczenia z pomysłem” Matematyka cz. 1 – 4.

Ćwiczenia dostosowane do podręcznika MEN dla szkoły podstawowej

J. Brzózka

A. Jasiocha

WSiP

 

3.

Język angielski

Super Sparks 2 podręcznik + ćwiczenia

 

OXFORD

638/2/2014/2015

 

 

 

4.

Religia

„Kochamy Pana Jezusa” podręcznik  + ćwiczenia

Ks. A. Krasiński

Płocki Instytut Wydawniczy

PL-I2-02/10-PL-3/13

 

 

 

ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW  OBOWIĄZUJĄCYCH  W  ROKU  SZKOLNYM  2015/2016

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  KRYSKU

 

KLASA  III

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 

1.

Edukacja  wczesnoszkolna

Elementarz XXI wieku klasa 3”

Podręcznik cz. 1. Ćwiczenia zintegrowane. Ćwiczenia do edukacji matematycznej cz. 1 i 2. Teczka artysty. Ćwiczenia z edukacji muzycznej.

 

NOWA  ERA

404/5/2014

2.

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz XXI wieku klasa 3”

Podręcznik 2. Ćwiczenia zintegrowane cz. 2. Ćwiczenia zintegrowane 3 i 4. Ćwiczenia do edukacji matematycznej część 3 i 4. Teczka artysty. Ćwiczenia z edukacji muzycznej.

 

NOWA  ERA

404/6/2014

3.

Język angielski

„English Quest 3”  podręcznik+ ćwiczenia

J. Corbett

MACMILLAN

 

 

473/2/2012

4.

Religia

Przyjmujemy Pana Jezusa” podręcznik + ćwiczenia

Ks. A. Krasiński

Płocki Instytut Wydawniczy

Pl-13-01/00-Pl-2/14

 

ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW  OBOWIĄZUJĄCYCH  W  ROKU  SZKOLNYM  2015/2016

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  KRYSKU

ODDZIAŁ  PRZEDSZKOLNY

 

Przedmiot

Tytuł i autor podręcznika

Wydawnictwo

Wychowanie przedszkolne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski

Pakiet: „Przygoda z uśmiechem”

pakiet zawiera:

* karty pracy cz. 1-4

* 4 pomoce edukacyjne : Sztuka, Matematyka, Mowa,         Świat

* zeszyt grafomotoryczny

*Jeż Gutek

* Geoplan

* Książka Czytam

WSiP

Religia

„ Jesteśmy rodziną Boga” A. Krasiński

Płocki Instytut Wydawniczy

 

Wpisz tutaj tekst...

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Avero we współpracy z  Software & Service.