Ct-sl-1 Ct-sl-2 Ct-sl-3 Ct-sl-4
 
 
 
 
 

 

Nauczany przedmiot

Imię i nazwisko

Dyrektor

 mgr Bożena Makowska

Matematyka,informatyka, wychowawca kl V

mgr Anita Wiśniewska

Przyroda, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl III

mgr Bożena Grzelak

Przyroda, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl I

mgr Beata Szymańska

Język angielski, wychowawca kl VII

lic. Magdalena Grzymała

Zajęcia techniczne

mgr Paweł Ryglewicz

Język polski, historia, wychowawca kl VI

mgr Irena Anowska

Wychowanie przedszkolne

mgr Agnieszka Ciak

Język polski, biblioteka, świetlica

mgr Martyna Felczak

Wychowanie fizyczne, religia, świetlica, wychowawca kl VIII

mgr Beata Woźniak

Religia kl II, III, IV, V, VI, VII

Ks.  Jan Kaźmierczak

Muzyka, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Dorota Łukasiewicz

Nauczyciel wspomagający, zaj. rewalidacyjne

mgr Katarzyna Gizińska

Fizyka

mgr Edyta Wierzbicka

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.II

mgr Paulina Krupińska

Biologia, Geografia

mgr Aneta Ulicka

Chemia

mgr Marta Fabczak

Język rosyjski

mgr Julita Kozaczuk-Turkowska

Pedagog

mgr Arkadiusz Sadowski

Nauczyciel wspomagający

mgr Sandra Żółtowska

Wiedza o społeczeństwie

mgr Urszula Żochowska

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Avero we współpracy z  Software & Service.